Wednesday, September 28, 2016

IKT i undervisning, del 3

(IKT til å styrke selvregulering i undervisningen, burde det kanskje stå der)

Her kommer noen forslag til hvordan dette kan se ut i praksis.

KONKRETESERING AV HVORDAN - 5 PRINSIPPER


La elevene prioritere - prinsipp 1 - lærdommen i å organisere

På barneskolen opplever vi at stasjonsundervisning bidrar til gode arbeidsøkter og økt elevengasjement. Noe av det kan være nettopp på grunn av tidsbegrensninger hvor de jobber med en liten aktivitet i kort tid. Det kan også hende at elevene er mer arbeidsomme fordi de får nevrologiske gevinster av å bevege seg mellom stasjonene. Ikke minst, så er det variasjon i det de driver med. Likevel, kan det hende at det blir enda en mulighet for å øke læringen i å la elevene velge hvilken stasjon de skal begynne med? Lærdommen i å begynne med det som er vanskeligst først er en del av den livslange læringen som mange av oss må øve på jevnt og trutt. Med tidsplanlegging økes produktiviteten og effekten av undervisningen/læringen. 

Her er min tegning som illustrerer hvilken ferdighet/muskelgruppe som skal trenes:Det blir synligjort for yngre elever at beina superhelten står på forestiller lesing og norsk skriftlig. Eksempel oppgaver/lenker er foreslått og de burde kunne endres på ut i fra individuelle behov. Jeg har planer om å videreutvikle dette å bli til klikkbare lenker/hyperlinks. Denne “muskel” modellen er egnet 1-3 kl. elever og de som strever, slik at vi kan diskutere det de synes er mest utfordrende å jobbe med.

Forfatteren av, “The Seven Habits of Highly Effective People,” Steven Covey, og flere er blitt kjent for sterkt å betone hvor viktig det er å prioritere å gjøre det som er viktig først - særlig hvis det er vanskelig. Med andre ord, “om du må spise en frosk hver dag er det lurt å spise den på morningen. Om du må spise to frosker er det lurt å spise den største først.” (15)

En annen måte å reflektere rundt strukturering og prioritering er å bruke Eisenhowers matrix (16). 

Det kan også være så enkelt som å la elevene velge hvor de skal sitte, stå eller ligge mens de jobber. Noen andre eksempler på  IKT-verktøy som egner seg til å hjelpe elever å lage en god plan for hva de skal jobbe med og når er: digital kalender, tankekart, lister, Book Creator og OneNote.

Her ser du samme figur som tidligere, men med hyperlinks til oppgavene i OneNote.Pomodoro teknikken - prinsipp 2 - eller det med begrenset tid
Fenomenet om at den optimale lengden for en arbeidsøkt før man mister konsentrasjonen er 25 minutter er ikke noe nytt (17). Dette effektivitetsprinsippet har fått navnet Pomodoro teknikken og det finnes også apper som ikke gjør stort annet enn å telle ned og synliggjøre hvor langt 25 minutter er. Den begrensete tidsressursen var en av de førstnevnte utfordringene i Smart læring. Knappheten, eller Tempokrati, som Mathias Øhra fra HiOA, kaller det, er noe som ikke blir videreutviklet. Det er utallige digitale kilder, men knapt med tid. Kunsten ligger i hvordan opplæringen organiseres for elevene. Hvis vi også klarer å skape nysgjerrighet og et godt læringsmiljø er vi på god vei.

IKT verktøy som egner seg til å synliggjøre eller regulere tidsbruk er: google nedtelleren, digitale timers, Pomodoro appen, sandglass, Apple Classroom, bruke innstillinger, eggetimer, iWatch/wearable technology og andre digitale klokker; noe annet som lager lyd eller endrer lysnivået i klasserommet; Nearpod.

Strukturerte, hyppige pauser - prinsipp 3 - ikke noe nytt, men viktig for det
Etter elevene har jobbet konsentrert, er det lurt å komme i bevegelse ut i naturen (18). Om ikke det er praktisk eller aktuelt er det lurt å ta en bevegelseslek. Disse kan settes i gang ved å vise hvordan gjennom en video. Jeg har laget noen som brukes internt på min skole. Et eksempel er noe jeg kaller stjerne-fisk leken. Her benytter vi bilder satt opp sånn at det samsvarer med høyre, venstre, arm, bein eller hode på stor skjerm. Elevene må reise seg opp og bruke kroppen til å peke ut at de gjenkjenner begrepene. En annen aktivitet er “stå på pulten” BINGO. Elevene velger, for eksempel, tre ord fra en liste på tavla. De begynner med å stå på pulten. Etter et av ordene de har valgt blir trukket/ropt opp, står de på stolen og deretter gulvet. Til slutt setter de seg ned på stolen. Elevene får da positivt erkjenning og blir motivert til å være den første til å sette seg ned. 

Hvis klassen har vært engasjert i en aktiv læringssituation kan det hende at en liten mindfulness treningsøkt er mer praktisk. En minipause kunne også involvert samtaler om hva de har lært. Jeg er stor tilhenger av strukturerte klassediskusjoner (19). En teknikk jeg brukte mye av før heter Whole Brain Teaching - tidligere kalt Power Teaching (20). IKT kan flettes inn i diskusjonen med lydopptak eller talegjenkjenning, for eksempel. Eller, bruke video eller videochat med elever på andre skoler - kanskje i andre deler av verden?