Monday, October 24, 2016

IKT i undervisningen, del 4


Forskning - Best Practicies - What Actually Works - World Wide Clearinghouse

Det er en evidensbasert pedagogisk forskning database til the Institute of Educational Sciences, som heter the World Wide Clearinghouse (WWC). I følge WWC, er Resiprok tiltakene de som har størst effekt på leseforståelsen

Resiprok handler om å gi elevene spesifikke roller
under lesingen. Under lesingen med en gruppe 
bestående av fire elever skal de:

1) Forutsi (eller anslå hva teksten handler om eller den neste hendelsen)

2) Stille spørsmål om eller til teksten

3) Forklare sånn at andre skjønner teksten

4) Oppsummere hva lesestoffet handlet om


Teknologi med Resiprok metodikken kan brukes til å synliggjøre rollene, notere underveis, søke ukjente begreper, finne bilder som passer og mye mer. Dette kan bli en form for pause aktivitet, men ikke før rollene og teknikkene er blitt modellert og godt innøvd i undervisningen. 

Andre pause aktiviteter jeg bruker er: balanse brett, trykkpunkter (tapping - EFT), gå i gangen/i et mønster/på hælene eller tå/løp rundt bygningen utvendig, “skattejakt”, fokus på pusten/kroppen, leke fritt, sosialisere, svømmebevegelser, hentediktat, 60 beats per minute musikk mens vi tegner mønster, Dojo appen, rokke-ring, bordtennis, lydbøker, hoppe paradis, GoNoodle.com, StandUpKids.org, Physical Therapy app og mye mer. IKT kan flettes inn ved å ta video, bilder, lydopptak, notere, lage en digital meny hvor virtuelle terningkast velger pauseaktiviteten, osv. Medvirkningen av å bytte på aktivitet særlig ved å gjøre noe fysisk, kan sammenlignes med å trykke restart knappen på en maskin. Det er lurt å rense opp eller starte på nytt med “fersk” minne.

* under del 3 er en av forslagene å bruke video eller videochat med elever på andre skoler - kanskje i andre deler av verden. En gratis ressurs som bidrar med nettopp det er eTwinning
 


Meny med korte, hyppige økter - prinsipp 4 - variasjon


Noen av de overnevnte pauseaktivitetene er egentlig nokså pedagogiske og. Det kommer an på hvordan man bruker dem og om de må først læres. Som nevnt, kunne elevene laget bøker, oppskrifter, menyer, videoer eller presentasjoner om aktivitetene. De kan bruke IKT til å øve på ulike situasjoner som oppstår og lage egne fasiter på hvordan å løse konflikter, tenke positivt, anti-mobbetiltak i tillegg til å tilnærme seg tradisjonelt fagstoff. Hva med å bruke referater fra klassemøter til å lage en oppskrift om å ta gode avgjørelser? Om ikke stasjonsundervisningen er aktuelt kan personlige og tilpassede/tilrettelagte arbeidssplaner benyttes eller annen meny med noen valgmuligheter. Personlige læringsplaner (PLP) basert på Blooms Taxonomy er en måte å gjøre dette på.  
Her er en utkast til PLP, eller en personlig læringsplan som jeg har laget for mellomtrinnselever:


Personlig Læringsplan

Navn:                                                                  Fag:                                                      Emne:                                                                 Dato:


Finne ut – Utforske
Stille spørsmål
(huske og forstå)
Sortere – Forklare
(analysere og bruke)
Viderefortelle – gjøre greie for
(lage og evaluere)
Språk (lese, skrive, kommunisere)
·         A-Å liste
·         2 kolonne notat
·         Diktat ord i alfabetisk rekkefølge
·         Wonderword
·         Skrive brev
·         Sammenligne med tidligere tema
·         Skrive journal
·         VØL skjema
·         Presentasjon
·         Lage quiz med 10 spørsmål og 4 svaralternativer
·         Lage e-bok
Logikk/matematikk (tall og realfag)
Lage en tankekart med minimum 20 bobler

·         Lag en tidslinje
·         Arrangere utfordringer i alvorlighetsgrad


Regneark graf med Excel eller Numbers med vurdering per avsnitt:
1: ingen forståelig informasjon
2: litt informasjon
3: grei – noen hovedbegreper
4: informativ
5: veldig relevant
(husk tittel, forklaringer og nøkkel)
Visualisere (rom, retning, kunst)
Finn 3 relevante tegninger på nettet
·         Lag egen tegning til tema med dikt
·         Skriv som en oppskrift
Lage tegneseserie

Bevegelse (bruk hendene, kroppen, sport, dans, musikk, balansere)
·         Bruk kroppen som bokstaver/tall
·         Gå baklengs mens du sier et relevant ord per skritt
Mime nøkkelordene
Lag en dans med tekst som rimer
Sosialt
Læringspartner dialog med gule lapper til å notere/gjenta
·         Send epost
·         Pictionary med teams
intervju

Velg 3/5 aktiviteter ut ifrå første kolonne, 2/5 frå miderste og 1/5 frå siste. Minst en aktivitet frå hver rad.
Alan Carrington har tatt dette et steg videre og vurdert hvilken apper egner seg best til hvilken hensikt/undervisningsform. Dette pedagogiske hjulet er nå oversatt til norsk av Ellen Romstad:  
Når vi kombinerer apper, kalles dette for app smashing. På denne måten kan en vanlig øvings-app bli til en prosjekt. Man kan bruke en app, som for eksempel Explain Everything, til å forklare hvordan man tenker når man løser stykker i en matematikk app. Prosjektarbeid delt opp i mindre biter som en del av disse varierte mini-øktene er også lurt.