Friday, May 13, 2016

iPad kort og Hjem&Skole

iPad kortI fjor fikk det med sykkelkort mindre betydning men en iPad kort kan synliggjøre at enkelte elever har skjønt hvordan de skal bruke paden i undervisningen.Litt fra Hjem og Skole avisen, Nr 2, 2015: 


"Vi har besøkt en «dysleksivennlig» skole, og det er spennende å lese om hvordan en slik skole arbeider for et best mulig læringsmiljø for disse elevene. Imidlertid finnes ikke en enkelt oppskrift på tiltak en skole må sette i gang om et barn har dysleksi eller viser tegn på det. Hver elev har sine egne utfordringer og må få tilrettelegging deretter."