Monday, August 29, 2016

IKT til Selvregulering, del 1

EdTech: 

IKT til Selvregulering

del 1Hvordan digitale tjenester har endret forutsetninger for læring og samarbeid:
Hva er den optimale måten å hjelpe elever med
selvregulering ved bruk av
IKT i klasserommet?

Eva Steffensen

“Mange ser dagens digitale teknologi som et brukbar - men valgfritt - verktøy i livet.” Mens andre, “mener det motsatte - at teknologi er nødvendig, og å skru det av får oss til å ha forminsket kapasitet som mennesker.” Grunnen er at, “teknologi er blitt en videre forlengelse av menneskehjernen. Selv om vi er nå vant til at kroppen er en forlengelse av teknologi, (tenk klær og transportmidler) er det nå hjernen sin tur, og dette er et nytt, ukjent området for alle.” (1)

Jeg er «spes ped» koordinator og har jobbet med elever med spesielle behov i over 20 år. Tidligere i yrkeslivet bodde jeg i USA på den tiden hvor Silicon Valley tok helt av. “The dot com boom” preget skolene i en stor grad på midten av 90 tallet i California. Utviklingen var enorm. De samme type problemstillingene som var da er veldig lik de som vi fortsatt har på norske skoler i dag. Det handler ikke bare om å digitalisere og innføre teknologi i klasserommet, men heller hvordan utnytte disse nye mulighetene på best mulig måte. Dermed, valgte jeg å fokusere på struktureringen av digital undervisning med utgangspunkt i elever som strever.

Hvis vi kan engasjere og gi elever med spesialpedagogiske behov et løft, kan vi bruke mye av de samme teknikkene i den ordinære undervisningen. Min erfaring er at det er nettopp disse elevene som synes at mye er strevsomt og at det er vanskelig å få påbegynne skolearbeid. I 2013, lagde jeg en video om skolen min, Benterud, da vi fikk “dysleksivennlig” skolesertifiseringen. Her refererer jeg til Pomodoro teknikken og Growth Mentality. Å høre om disse emnene igjen nylig via Smart læringskurset på NTNU (#smartlæringskurset) og andre kanaler, påviser at jeg er på riktig spor. I egen praksis handler en stor del av tilretteleggingen om å dele oppgavene inn i mindre bolker. Men tenk hvordan enkelte terskler kan bli overkommelig om elevene lærer hvordan de kan gjøre dette selv?


Andre kloke ord når det gjelder satsing i skolene kommer fra verdens først Apple skole, Essa Academy. Uansett om det er snakk om IKT eller undervisning, mener rektor at det er helt riktig å satse på det som er både enkelt og stabilt. Abdul Chohan (avbildet med meg) mener at lærere er ofte flinke til å fordype seg i kompliserte løsninger (i følge #BETT2016 foredrag).